Archive for the ‘Współuzależnienie’ Category

„Termin współuzależnienie – naukowo.”

Termin współuzależnienie, podobnie jak geneza badań nad tym zjawiskiem, jest ściśle związany z rozwojem koncepcji uzależnienia od alkoholu. Dopóki alkoholizm uważano za przejaw słabości charakteru, traktowano go jako indywidualny problem jednostki. Kiedy jednak uzależnienie od alkoholu uznano za chorobę, psychologowie i terapeuci zaczęli bliżej przyglądać się wpływowi alkoholizmu na bezpośrednie otoczenie pacjenta. Przeprowadzone w 1969 roku […]

„Koncepcje i definicje współuzależnienia.”

Wśród badaczy nie ma zgody co do istoty współuzależnienia. Koncentrują się oni wokół trzech sposobów traktowania współuzależnienia, których jak dotąd nie udało się połączyć, co zresztą moim zdaniem nie wydaje się tak zupełnie niemożliwe. Współuzależnienie jako choroba. Mimo, że współuzależnienie nie zostało wpisane przez WHO do, obowiązującej także w Polsce, Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i […]

„O współuzależnieniu słów kilka.”

Współuzależnienie istnieje niemal tak długo jak sam alkoholizm, jednak dostrzeżone zostało dużo później. Dopiero trzydzieści lat temu w literaturze amerykańskiej pojawiły się pierwsze wzmianki o specyficznym zespole zachowań czy cech występujących u żon alkoholików. Jeszcze później tematyką uzależnienia zaczęli interesować się polscy psychologowie. Zanim jednak problem ten będzie powszechnie znany a jego obraz w świadomości […]